Zprávy

DVB - T2

Jako správce bytových domů bychom Vás chtěli upozornit na změny v šíření pozemního televizního signálu. Nově bude možno přijímat signál pouze ve formátu DVB – T2. Tyto změny se naplno projeví v lednu 2020. Možnost přijímat nový formát vysílání záleží na vybavenosti Vašeho společného rozvaděče televizního signálu. Pokud chcete být na změnu včas připraveni, bylo by vhodné provést kontrolu technických parametrů společné televizní antény a rozvodů. V každém případě ale koncoví příjemci signálu (byty) musí mít TV přijímač umožňující příjem signálu DVB-T2 nebo doplnit stávající TV přijímač o Set-top box DVB-T2.
Odkazy na danou problematiku jsou zde a zde.

Požární preventivní prohlídky

Vzhledem ke stále diskutovanější problematice ohledně preventivních požárních kontrol v bytových domech jsme se rozhodli zveřejnit několik informací k tomuto tématu.
Z naší zkušenosti víme, že většina bytových domů preventivní požární prohlídky neprovádí. Nezaměňujte s pravidelnou roční kontrolou hasících přístrojů a požárního vodovodu. Povinnost provádět 1 x ročně tyto preventivní požární prohlídky přitom ukládá Zákon o požární ochraně č.133/1985 a Vyhláška o požární prevenci 246/2001.
Nechceme Vás strašit případnými pokutami nebo uváděním příkladů, kdy zarovnané schodiště nebo nevhodně uskladněné hořlavé předměty způsobily neštěstí. Chceme Vás pouze informovat o povinnosti provádění preventivních požárních prohlídek.
Více o provádění preventivních požárních prohlídek si můžete také přečíst zde: Hořlavé předměty na chodbách a schodištích a Preventista požární ochrany.

Přenechejte nám vaše starosti jako to udělali ostatní

Kontaktujte nás