Zprávy

Nové povinnosti pro bytová družstva

Od 1.1.2014 vstoupil v platnost nový Obchodní zákoník - Zákon 90/2012 sb. o obchodních společnostech a družstvech. V tomto zákonu jsou stanoveny i nové povinnosti pro bytová družstva. Mezi ty nejzákladnější patří přizpůsobení stanov bytového družstva novému zákonu a povinnost uveřejňovat pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva. K této problematice můžete získat více informací zde.

 

Přenechejte nám vaše starosti jako to udělali ostatní

Kontaktujte nás