Zprávy

Vlastníci bytů budou mít přednost vůči neplatičům

Senát 16.8. 2017 schválil vlastní předlohu, díky níž společenství vlastníků bytů v bytových domech získají přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Více informací zde.

Stanovy SVJ podle nového zákoníku.

   Nová právní úprava bytového spoluvlastnictví, kterou zavedl nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna 2014, dopadá nejen na nově vzniklá společenství vlastníků jednotek (SVJ), ale také na ta stávající. Jednou z nových povinností starých SVJ je uvést své stanovy do souladu s novým zákoníkem.
   SVJ musí své stanovy přizpůsobit nové právní úpravě do 3 let od účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do konce roku 2016. V této lhůtě se musí doručit zápis o změně stanov krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek.

Povinnost společenství vlastníků jednotek (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin podle novely zákona o účetnictví

Dovolujeme si Vás informovat, že 1.1.2016 vstoupí v účinnost zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Novelou dochází mimo jiné ke změně povinnosti zveřejnit účetní závěrku SVJ ve sbírce listin. Do 31.12.2015 platí povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin pouze pro osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku (SVJ se do obchodního rejstříku nezapisuje).
Od 1.1.2016 však zveřejňují účetní závěrku i ty osoby, které se zapisují do veřejného rejstříku, kterým je rovněž rejstřík společenství vlastníků, a to dle zákona o veřejných rejstřících. Účetní závěrku tedy budou ukládat ve sbírce listin také SVJ. Více v odkazu zde.

Průkaz energetické náročnosti

V souvislosti s vyhláškou č. 406/2000 Sb. a její poslední novelou č. 103/2015 Sb. došlo ke změnám ohledně povinnosti vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy.

§ 7a

Průkaz energetické náročnosti

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a) opatřit si průkaz

1. při prodeji budovy nebo *ucelené části budovy,

2. při pronájmu budovy,

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu *ucelené části budovy,

* ucelenou částí je např. bytová jednotka

celé znění vyhlášky naleznete zde.

Přenechejte nám vaše starosti jako to udělali ostatní

Kontaktujte nás