Zprávy

Článek uveřejněný na i.DNES.cz

Internetový deník i.DNES.cz zveřejnil 19.3. 2015 v bloku ekonomika článek na téma měřiče tepla a energetické štítky. Pokud se chcete dozvědět více o nových doporučeních senátu, čtěte zde.

Průkaz energetické náročnosti budovy od 1.1. 2015

Dne 1. 4. 2013 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, jako prováděcí vyhláška k zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (zatím poslední novela zákona č. 318/2012 Sb.). V rámci této novely, která nabyla účinnosti od 1.4.2013, byly mimo jiné nově definovány některé skutečnosti týkající se průkazu energetické náročnosti budovy. A to zejména povinnost předložit od 1.1. 2015 platný průkaz energetické náročnosti budovy bez ohledu na prodej, pronájem či úpravy na domě. Toto se týká všech stávajících bytových domů s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2. Celková energeticky vztažná plocha = vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. (= „zastavěná plocha x počet pater“) K této problematice můžete získat více informací zde.

Přenechejte nám vaše starosti jako to udělali ostatní

Kontaktujte nás