Zprávy

Požární preventivní prohlídky

Vzhledem ke stále diskutovanější problematice ohledně preventivních požárních kontrol v bytových domech jsme se rozhodli zveřejnit několik informací k tomuto tématu.
Z naší zkušenosti víme, že většina bytových domů preventivní požární prohlídky neprovádí. Nezaměňujte s pravidelnou roční kontrolou hasících přístrojů a požárního vodovodu. Povinnost provádět 1 x ročně tyto preventivní požární prohlídky přitom ukládá Zákon o požární ochraně č.133/1985 a Vyhláška o požární prevenci 246/2001.
Nechceme Vás strašit případnými pokutami nebo uváděním příkladů, kdy zarovnané schodiště nebo nevhodně uskladněné hořlavé předměty způsobily neštěstí. Chceme Vás pouze informovat o povinnosti provádění preventivních požárních prohlídek.
Více o provádění preventivních požárních prohlídek si můžete také přečíst zde: Hořlavé předměty na chodbách a schodištích a Preventista požární ochrany.

Přenechejte nám vaše starosti jako to udělali ostatní

Kontaktujte nás