Informační deska

Členská schůze

Dne 21.4.2022 ve čtvrtek  od 18.00 hod. se bude konat členská schůze Bytového družstva Hubert, Strážná 659, Havlíčkův Brod. Místo konání v tomto domě.

Program schůze:

1) Zahájení

2) Výsledky hospodaření za rok 2021

3) Diskuse

4) Ukončení schůze

14.4.2022

Členská schůze

Dne 22.9.2020 v úterý  od 18.00 hod. se bude konat členská schůze Bytového družstva Hubert, Strážná 659, Havlíčkův Brod. Místo konání v tomto domě.

 

Program schůze:

1) Zahájení

2) Výsledky hospodaření za rok 2019

3) Stanovení peněžního limitu u oprav a nákupu materiálu, bez souhlasu představenstva BD

4) Diskuse

5) Ukončení schůze

15.9.2020