Informační deska

Členská schůze

Pozvánka na členskou schůzi.

Členská schůze se bude konat 18.4.1016 v 18.00 hod. v suterénu tohoto domu.

Program schůze:

1.) Zahájení

2.) Schválení ročního vyúčtování

3.) Diskuse, závěr.

 

Za Bytové družstvo Ledečská 3415 předseda Kubátová Iveta

4.4.2016