Informační deska

Oznámení o konání členské schůze BD

Dne 20.4.2022 ve středu se bude konat členská schůze bytového družstva Prokop, Prokopa Holého 1055, Havlíčkův Brod. Místo konání bude ve velké sušárně tohoto domu. V 18.Hod.

Program členské schůze:

1. Seznámení s hospodařením družstva v roce 2021.

2. Schválení účetní uzávěrky.

3. Výměna uzavíracích ventilů stoupaček ve sklepě.

4. Výměna vodoměrů za nové s dálkovým odečtem.

5. Návrh na zvýšení odměny předsedy BD

6. Diskuse, návrhy a připomínky.

16.3.2022