Informační deska

Oznámení konání členské schůze BD

Dne 7.6.2021 v pondělí se bude konat členská schůze bytového družstva Prokop, Prokopa Holého 1055, Havlíčkův Brod. Místo konání bude ve velké sušárně tohoto domu. V 18.Hod.

Program členské schůze:

1. Seznámení s hospodařením družstva v roce 2020.

2. Schválení účetní uzávěrky.

3. Diskuse, návrhy a připomínky.

27.5.2021