Zprávy

Povinnost společenství vlastníků jednotek (SVJ) zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin podle novely zákona o účetnictví

Dovolujeme si Vás informovat, že 1.1.2016 vstoupí v účinnost zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Novelou dochází mimo jiné ke změně povinnosti zveřejnit účetní závěrku SVJ ve sbírce listin. Do 31.12.2015 platí povinnost zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin pouze pro osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku (SVJ se do obchodního rejstříku nezapisuje).
Od 1.1.2016 však zveřejňují účetní závěrku i ty osoby, které se zapisují do veřejného rejstříku, kterým je rovněž rejstřík společenství vlastníků, a to dle zákona o veřejných rejstřících. Účetní závěrku tedy budou ukládat ve sbírce listin také SVJ. Více v odkazu zde.

Přenechejte nám vaše starosti jako to udělali ostatní

Kontaktujte nás