Zprávy

Požární preventivní prohlídky

Vzhledem ke stále diskutovanější problematice ohledně preventivních požárních kontrol v bytových domech jsme se rozhodli zveřejnit několik informací k tomuto tématu.
Z naší zkušenosti víme, že většina bytových domů preventivní požární prohlídky neprovádí. Nezaměňujte s pravidelnou roční kontrolou hasících přístrojů a požárního vodovodu. Povinnost provádět 1 x ročně tyto preventivní požární prohlídky přitom ukládá Zákon o požární ochraně č.133/1985 a Vyhláška o požární prevenci 246/2001.
Nechceme Vás strašit případnými pokutami nebo uváděním příkladů, kdy zarovnané schodiště nebo nevhodně uskladněné hořlavé předměty způsobily neštěstí. Chceme Vás pouze informovat o povinnosti provádění preventivních požárních prohlídek.
Více o provádění preventivních požárních prohlídek si můžete také přečíst zde: Hořlavé předměty na chodbách a schodištích a Preventista požární ochrany.

Vlastníci bytů budou mít přednost vůči neplatičům

Senát 16.8. 2017 schválil vlastní předlohu, díky níž společenství vlastníků bytů v bytových domech získají přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů. Více informací zde.

Stanovy SVJ podle nového zákoníku.

   Nová právní úprava bytového spoluvlastnictví, kterou zavedl nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna 2014, dopadá nejen na nově vzniklá společenství vlastníků jednotek (SVJ), ale také na ta stávající. Jednou z nových povinností starých SVJ je uvést své stanovy do souladu s novým zákoníkem.
   SVJ musí své stanovy přizpůsobit nové právní úpravě do 3 let od účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do konce roku 2016. V této lhůtě se musí doručit zápis o změně stanov krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek.

Přenechejte nám vaše starosti jako to udělali ostatní

Kontaktujte nás