Informační deska

Kontrola komínů-výsledek 2019

2019 byla provedena fa. Volše kontrola a čištění spalinových cest. Cena za výše uvedené je 7 079 Kč. Toto hradí BD ze svého fondu oprav BD.( Oproti roku 2017/2018 o 726Kč a 2019 oproti roku 2018 2018/2019 o 870 Kč dražší) Kopii provedené kontroly dostává každý člen BD do své poštovní schránky. Všechny kontrolované spalinové cesty ve všech bytech z hlediska bezpečnosti vyhovují. V některých bytech chybí HLÁSIČ CO. To má každý ve své ZPRÁVĚ. Upozorňujeme, že podle stanov BD každý člen BD za odstranění případných závad na kouřovodu zodpovídá sám, jelikož kouřovod je součástí každého bytu zvlášť. Příští kontrola spalinových cest bude 27.5.2020 za BD Vl.Kohout
10.6.2019