Informační deska

Členská schůze

Členská schůze BD HUBERT 5.4.2018 od 18.00 hod.
Místo: Strážná 659

Program schůze:
1) Zahájení
2) Odsouhlasení hospodářskýého výsledku za rok 2017
3) Hospodaření za rok 2017
4) Volba nového předsedy (návrhy členů)
5) Vyrovnání studené vody 2017
6) Diskuse
7) Ukončení schůze

 

 

27.3.2018