Informační deska

Členská schůze

Dne 27.1.2020 v pondělí  v 18.00 hod. se bude konat členská schůze Bytového družstva Hubert, Strážná 659, Havlíčkův Brod. Místo konání v tomto domě.

 

Program schůze:

1) Zahájení

2)Odvolání stávajícího předsedy

3) Volba nového předsedy 

4) Diskuse

5) Ukončení schůze

16.1.2020