Informační deska

Členská schůze

OZNÁMENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BD

Dne 27.5. 2019 v pondělí 18.00 hodin se bude konat členská schůze Bytového družstva Prokop, Prokopa Holého 1055, Havlíčkův Brod. Místo konání bude ve velké sušárně tohoto domu.

Program členské schůze:

  1. )  Seznámení s hospodařením družstva v roce 2018.
  2. )  Schválení účetní uzávěrky.
  3. )  Diskuse, návrhy a připomínky.

 

24.4.2019