Informační deska

Oznámení členské schůze BD

Dne 22.6.2020 v pondělí se bude konat členská schůze bytového družstva Prokop, Prokopa Holého 1055, Havlíčkův Brod. Místo konání bude ve velké sušárně tohoto domu. V 18.Hod.

Program členské schůze:

1. Seznámení s hospodařením družstva v roce 2019.

2. Schválení účetní uzávěrky.

3. Volba nového místopředsedy BD Prokop.

4. Diskuse, návrhy a připomínky.

26.5.2020